fredag 7 november 2008

Uppgift: Din CV-sida (2 av 5)

Vad har varit svårast att lära sig under kursen? Beskriv problemet och lösningen i form av en guide i stil med http://tutorialblog.org/

Ni ska skriva texten på er egen blogg.

(tips på hur man kan lägga in kod i t.ex. blogger ifall det krånglar klistra in koden i dreamweavers designläge, klipp ut den, klistra in på bloggen)

OBS! Behöver inte vara lika långt.

Inga kommentarer: